موضوعات وبسایت : سلامت

مطالب نوشته شده توسط نادر

اوقات شرعی اهل تسنن ارومیه

فهرست اوقات شرعی مراکز استان هاتهرانمشهداصفهانکرجتبریزشیرازاهوازقمکرمانشاهارومیهرشتزاهدانکرماناراکهمدانیزداردبیلبندرعباسزنجانقزوینسنندجخرم آبادگرگانساریبجنوردبندر بوشهربیرجندایلامشهرکردسمنانیاسوجاوقات شرعی اهل سنت استان هافهرست اوقات شرعی اهل سنت به تفکیک استان هاآذربایجان شرقیآذربایجان غربیاردبیلاصفهانالبرزایلامبوشهرتهرانچهارمحال و بختیاریخراسان جنوبیخراسان رضویخراسان شمالیخوزستانزنجانسمنانسیستان و بلوچستانفارسقزوینقمکردستانکرمانکرمانشاهکهگیلویه و بویراحمدگلستانگیلانلرستانمازندرانمرکزیهرمزگانهمدانیزدراهنمای اوقات شرعی اهل سنتاوقات شرعی شهرها و مناطقی که در فهرست نوشته شده اوقات شرعی اهل سنت (تسنن) می باشد. اوقات شرعی طبق روش اتحادیه جهانی مسلمانان (Muslim world league) و مذهب شافعی محاسبه می شود.به زودی امکانات جدیدی برای محاسبه اوقات شرعی اهل سنت به روش های دیگر مانند دانشگاه ام القراء مکه و همچنین مذهب حنفی به وب سایت اضافه خواهد شد. مشاهده اوقات شرعی اهل...

تاریخ 06 فروردین 1401