موضوعات وبسایت : سلامت

فیلم آموزش تیمم

فیلم آموزش تیمم

نویسنده : سمانه KZ | زمان انتشار : 08 اردیبهشت 1398 ساعت 23:11

warning.png

 • 5012 بازدید
 • علاقه مندی
 • گزارش تخلف

  گزارش تخلف

  • دلخراش و آزار دهنده بودن

  • مغایرت داشتن با شئونات اخلاقی و عرف جامعه

  • اهانت آمیز بودن به مقامات سیاسی

  • اهانت آمیز بودن به اقلیت های قومی و مذهبی

  • معرفی و تبلیغ گروه ها و احزاب سیاسی مغایر با قوانین کشور

  • صامت بودن و یا پایین بودن کیفیت صدا

  • مغایرت داشتن با قوانین سایت

  • سایر موارد

  • مغایرت داشتن با قوانین سایت

  • سایر موارد

  • استفاده از الفاظ رکیک

  • مغایرت داشتن با شئونات اخلاقی و عرف جامعه

  • اهانت آمیز بودن به اقلیت های قومی و مذهبی

  • سایر موارد


  contentreport

در چه شرایطی می توان به جای وضو تیمم کرد؟ - بر چه چیز هایی میتوان تیمم کرد؟- آموزش نحوه اجرای تیمم

۰۹ مهر ۱۳۹۴

user.png

amoozesh ‏ ( 2 دنبال کنندگان )

دنبال کنید

' clone.prepend(remove_replay); clone.find(".statusComment").parent().remove(); clone.addClass("item_reply"); elm.parents('.item_comm').find('.text').after(clone); elm.parents('.reply_comment').remove(); $("a.reply[data-id='" + comment_id + "']").remove(); }, error: function (jqXHR, textStatus) { var message = t('Failed to reply comment, Please try again'); switch (jqXHR.status) { case 401: message = t('Please login or register'); break; case 400: var response = JSON.parse(jqXHR.responseText); message = response.message; break; case 500: message = t('Failed to submit'); break; } showNotification({ message: message, status: 'error' }); } }); }); $(document).on('click', '.reply_comment .footer .close', function () { var comment_id = $(this).parent().siblings(".send_t").find('.comment_id').val(); $(this).parents('.reply_comment').remove(); $("a.reply[data-id='" + comment_id + "']").css("display", "block"); });

$(document).on('click', 'a.statusComment', function (event) { event.preventDefault(); var data = { comment_id: $(this).attr('data-id'), status: $(this).attr('data-type'), }; var message_confirm = t('Are you sure?'); if (data.status == 'reject') { message_confirm = t('Are you sure you want to reject this comment?'); }

if(!confirm(message_confirm)) return; var elm = $(this); var clone = elm.parents("#comments").clone(true); clone.find('.statusComment').remove(); $.ajax({ url: localeURL('/api/comments/status.json'), method: 'POST', data: data, success: function (response) { if (response.status == 'success') { showNotification({ message: t('Changed successfully'), status: 'success' }); if (data.status == 'approve') { // elm.parents(".comments").find('.statusComment').remove(); // var clone = elm.parents(".comment").clone(true); // clone.find('.statusComment').remove(); // $('#comments_active_panel .content_tab').append(clone); // $('#comments_active_panel .content_tab .emptyList').remove(); } elm.parents(".item_comm").remove(); } }, error: function (jqXHR, textStatus) { var message = t('Failed to reply comment, Please try again'); switch (jqXHR.status) { case 401: message = t('Please login or register'); break; case 400: var response = JSON.parse(jqXHR.responseText); message = response.message; break; case 500: message = t('Failed to submit'); break; } showNotification({ message: message, status: 'error' }); } }); });

$(document).on('click', '.delete_reply', function () { if(!confirm(('Are you sure you want to reject this comment?'))) return; var btn = $(this); var data = { comment_id: $(this).attr('data-id'), body: "", clear: 1, };

$.ajax({ url: localeURL('/api/comments/reply.json'), method: 'POST', data: data, success: function () { $('#reply_comment .progress').css('opacity', 0); btn.parents(".item_reply").siblings(".reply").css("display", "block"); showNotification({ message: t('Reply removed successfully'), status: 'success' }); var comment_id = btn.attr('data-id'); var answer_btn = '

پاسخ به این نظر

'; btn.parents(".item_reply").fadeOut(); $("#comment_" + comment_id).append(answer_btn); }, error: function (jqXHR, textStatus) { var message = t('Failed to reply comment, Please try again'); switch (jqXHR.status) { case 401: message = t('Please login or register'); break; case 400: var response = JSON.parse(jqXHR.responseText); message = response.message; break; case 500: message = t('Failed to submit'); break; } showNotification({ message: message, status: 'error' }); } }); });

});

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر