موضوعات وبسایت : سلامت

مهریه شرعی اهل سنت

نویسنده : مهسا | زمان انتشار : 04 تیر 1398 ساعت 13:46

‏‏طلاق و ازدواج به شیوه اهل سنت

‏‏[سؤال 10965]‏‏ ‏ ‏ 6239‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏‏1. ازدواج یک خانم شیعی با مردی سنی به نحوی که با روش اهل سنت انجام شود‏‎ ‎‏چگونه است؟‏

‏‏2. یک خانم شیعی با مردی سنی ازدواج نموده است (با روش اهل تسنن). قبل از‏‎ ‎‏ازدواج، خانم شیعی اصرار نموده که ازدواج بایستی به روش شیعه انجام شود، ولی آن‏‎ ‎‏را یک شرط قرار نداده است؛ درخواست او نیز تأیید و تضمین نشده است. شوهر وی‏
‏‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 451

‎‏عازم کشور دیگری شده، ولی زن با وی نرفته است و درخواست طلاق نموده؛ شوهر‏‎ ‎‏نیز موافقت با طلاق خُلع نموده (البته پس از شش ماه مذاکره و بحث). برای طلاق‏‎ ‎‏دادن زن، شوهر پنج بار و در هر بار بیش از دفعۀ قبل درخواست پول نموده است و‏‎ ‎‏زن نیز با این درخواست موافقت نموده. در ملاقاتی که با هم داشتند قرار گذاشتند که‏‎ ‎‏روز بعد، پول پرداخت شود و مسأله خاتمه یابد و شوهر طلاق زن را بدهد. روز بعد،‏‎ ‎‏پول به وی پرداخته می شود و از او درخواست می شود تا طلاق را بدهد؛ او از این کار‏‎ ‎‏سر  باز می زند و پول را نمی گیرد و طلاق نیز نمی دهد و می گوید: دیگر در این مورد‏‎ ‎‏حرفی نمی زند. خانم شیعی تمام مطالب فوق را به اطلاع عالم سنی که عقد این ها را‏‎ ‎‏انجام داده می رساند و آن عالم، طلاق را انجام شده اعلام نموده و زن را آزاد می داند.‏‎ ‎‏وضع زن از نظر شرعی الآن چگونه است؟‏

‏‏3. اگر زن اکنون مطلّقه تلقّی می شود، آیا وظیفۀ او است که اکنون مرد را پیدا کرده و‏‎ ‎‏پول وی را بپردازد؟ (در صورتی که شوهر وی بیش از دو سال است که با وی تماس‏‎ ‎‏نگرفته است).‏

‏‏بسمه تعالی، اگر طلاقی که واقع شده، از نظر مذهب شوهر صحیح است، شما باید آثار طلاق صحیح بر آن بار کنید و می توانید شوهر نمایید.

‏‏[سؤال 10966]‏‏ ‏ ‏  ‏‏---->‏‏ ‏‏ 2006

‏‏5. در بعضی از بلاد مسلمین زن های شیعه را سنّی طلاق می دهد، در صورتی که‏‎ ‎‏شرایط طلاق شیعه ـ مثل حضور عدْلَین و غیره ـ مراعات نمی شود، این طلاق چه‏‎ ‎‏صورتی دارد؟ و اگر زن احیاناً شوهر کرد، با جهل به مسأله، در هر دو صورت تکلیف‏‎ ‎‏چیست؟‏

‏‏بسمه تعالی، طلاق اگر با شرایط مقرّره نباشد باطل است و زوجیت به قوّت خود باقی است و چنانچه زن پس از چنین طلاقی شوهر کند ازدواج دوم باطل و حرام است، باید فوراً از مرد دوم کناره گیری کند.


‏‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 452

‎‏[سؤال 10967]‏‏ ‏ ‏ 6240‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏‏محضر حضرت آیت الله‌ العظمی خمینی‏

‏‏اگر زن سنی شوهردار باشد یک نفر شیعه آن را بدزدد ببرد به جای دیگر و این زن‏‎ ‎‏از دین اهل سنت خارج شود و دین شیعه را اختیار کند این مرد شیعه می تواند این زن‏‎ ‎‏را برای خود عقد کند یا نه؟ شما امر بفرمایید.‏

‏‏بسمه تعالی، تا شوهر او، او را طلاق نداده بر دیگران حرام است.

‏‎ ‎

‏‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 453

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر